0 555
717 03 78
 0 232
362 23 29

KANUN VE YÖNETMELİKLER

- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu)  için tıklayınız.

- 6306 sayılı kanun kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar  için tıklayınız.

- 6306 sayılı kanunun 25.07.2014 tarihli Uygulama Yönetmeliği için  tıklayınız.

- 6306 sayılı kanunun Özel Hesap Aktarım Yönetmeliği için  tıklayınız.